Projenin Tanımı

Projenin Tanımı:

Özellikle genç, iş gücü potansiyeli yüksek kadın nüfusuna  sahip olan Türkiye’de kızların mesleki eğitimde yer alması, kız çocuklarının eğitimin önemi hakkında bilincinin artırılması ve kadınların iş gücü piyasasına erişimlerinin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Fakat Türkiye’de uygulanan meslekî eğitim sistemine bakıldığında ise AB’liğine girişte ara insan gücü yetiştirmede yeterli eğitim olanaklarına sahip olmadığı, istihdam piyasasının gereksinimlerine uygun yeterlilikte insan gücü yetiştiremediği ve kız öğrencilerin mesleki eğitime yeterince ilgi göstermedikleri görülmektedir.

Türkiye’de kadın istihdamının artmasının önünde ekonomik ve mevcut toplumsal cinsiyet rejimine dayanan pek çok engel bulunmaktadır. Kadınların eğitim düzeyinin artması ve özellikle mesleki eğitimin kadınların işgücüne katılımına olumlu etki edeceği düşünülmektedir.

2011 yılı TÜİK verilerine göre, Doğu Karadeniz bölgesinde kadınların istihdam edilme oranı % 45,7’dir. Kadınların istihdamına bakıldığında %3,8’inin sanayi sektöründe, geri kalanın ise hizmet ve tarım sektöründe olduğu görülmektedir. Bir başka açıdan bakıldığında ise Teknik ve Endüstri Meslek Lisesini tercih eden %10,89 (MTEGM-2012) oranındaki kız öğrencilerden sanayi sektöründe istihdam edilme oranlarının %3,8’de kalmış olması, işverenlerde cinsiyet ayrımcılığını kanıtlamaktadır. Bu durum işverenlerin rehberliğe, yönlendirmelere ve iyi örneklere ihtiyacı olduğunu göstermektedir.

Giresun İl MEM 2012 istatistiklerine göre ülkemizde 2010 – 2011 eğitim öğretim yılında ortaöğretimde bulunan 998.057 öğrencinin %46,35’i kız öğrencidir. Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde bulunan 449775 öğrencinin %44,1’i kız öğrencidir. Giresun ili ortaöğretiminde 6534 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerin % 46,31’i kız öğrenciyken, Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde okumakta olan 4088 öğrencide kız oranı %43,2’dir. Teknik ve Endüstri Meslek liselerinde 3577 öğrenciden 236’sı kız öğrencidir. Bu durum da Teknik ve Endüstri Meslek liselerini tercih eden öğrencilerin sadece %6.59’unun kız öğrenci olduğunu göstermektedir. Bu oranlara bakıldığında Giresun ilinin mesleki ve teknik ortaöğretimdeki kız öğrencilerinin okullaşma oranı ülke ortalamasının altındadır. Kız öğrencilerin mesleki ve teknik öğretimi tercih etme oranı %43,2 iken Teknik ve EML’sinde bu oran %6,59’a inmektedir. Bu bağlamda mesleki ve teknik eğitim tercihlerinde Teknik ve EML’lerin diğer mesleki ortaöğretim okullarıyla (Kız Meslek, İHL, ÇPL, SML) aralarında çok büyük bir fark olduğu ve kız öğrencilerin diğer mesleki ortaöğretim okullarına eğilimlerinin olduğu görülmektedir. Bu durum bölgemizde toplumun Endüstri Meslek Liselerine ön yargılarının giderilerek, Mesleki ve Teknik Eğitimin özendirilmesi gerekli kılmaktadır.

Karadeniz bölgesinde yerleşim yerlerinin çok dağınık, arazinin sarp ve engebeli olması, özellikle kız çocuklarının okullara ulaşımında zorluklara, devamsızlıklara ve okulları terk etmelerine neden olmaktadır. İlçe Milli Eğitim verilerine göre 2012 – 2013 Eğitim öğretim yılında Piraziz ve Bulancak ilçesinde toplam 218 Kız öğrenci açık liselere kayıt yaptırmış ve ilçemizde 13 kız öğrenci de eğitim dışında kalmıştır. Piraziz ilçesinde 2012-2013 öğretim yılında 5 ortaokuldan 99 kız öğrenci mezun olmuş ve bu kız öğrencilerin sadece 2 tanesi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesini tercih etmiştir. Okulumuz eğitim ortamları cazip hale getirilerek, pansiyon ek binas 40 kişilik kız öğrenci pansiyonuna dönüştürülerek, kız öğrencilerin okulumuzu tercih etmeleri hedeflenmektedir.

Okulumuzun bulunduğu Piraziz İlçesi Giresun merkeze 25 km, Ordu merkeze 19 km ve Giresun’un en büyük ilçesi olan Bulancak ilçesine 9 km uzaklıktadır.  Gündüzlü öğrenciler nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bu yerlere çok yakın olması nedeniyle okulumuzu tercih etmektedirler. 2012-2013 Öğretim yılında okulumuza kayıt yaptıran 151 öğrenciden sadece 12 tanesi kız öğrencidir. Okulumuz 10346 m2 yüzölçümüne sahip, kız öğrenciler için uygun ve imkânları geliştirilebilir, akademik anlamda yüksek başarıları olan (Tüm meslek liseleri arasında 2005 ÖSS 1.si, 2007-2011 arası ÖSS 2. ve 3.lükleri) bir okuldur. Buna rağmen okulumuzda eğitim gören toplam 584 öğrenciden sadece 39’u kız öğrencidir. Bu durum mesleki ve teknik eğitimin kız öğrenciler tarafından ne kadar az tercih edildiğinin göstergesidir. Yatılı olarak da ülkemizin her bölgesinden öğrencilerimiz bulunmaktadır. Giresun’dan 410, Ordu’dan 130, İstanbul’dan 21, Gümüşhane’den 8, Kocaeli’nden 6, Bursa’dan 3, Trabzon’dan 2 ve Artvin, Antalya, Ankara, İzmir’den 1’er öğrencimiz bulunmaktadır. Giresun ili dışından okulumuzu tercih eden öğrencilerimizin tamamı erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Toplam 584 öğrencimizin 147 tanesi Piraziz ilçesinden gelmektedir. 181 farklı ortaokuldan öğrenciler okulumuzu tercih etmektedirler. Okulumuzun 280 kişilik erkek öğrenci pansiyonu bulunmaktadır. Gerek okulumuzda gerekse ilçemizde ortaöğretim kız öğrencileri için bir kız öğrenci pansiyonu bulunmamaktadır. Çeşitli konferanslar, tiyatro gösterileri ve okul tanıtım gezileri vasıtasıyla okulumuzu ziyaret eden ortaokul son sınıf kız öğrencileri okulumuzu tercih etmek istediklerini fakat barınma problemi nedeniyle vazgeçtiklerini ifade etmişlerdir.

Kız öğrencilerin EML’leri tercih etmelerindeki bu oran düşüklüğüne sebep olarak; ailelerin EML ‘ler hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları, toplumda kızların Meslek liselerinde okumasına karşı olumsuz yaklaşımları, önyargılar ve cinsiyet ayrımcılığı, ilköğretim okulundaki öğretmenlerin EML’ ler hakkındaki olumsuz düşünceleri ve yetersiz rehberlik çalışmaları görülmüştür. Bu eksikliklerin dışında yeterli ulaşım, barınma giyim, kırtasiye ve beslenme imkânlarının bulunmayışı, okulumuzun eğitim öğretim ortamlarının nitelikli donanıma sahip olmayışı, yeterli nicelik ve nitelikte sosyal ve kültürel ortamların bulunmayışı ve işletme sahiplerinin eleman seçimlerinde cinsiyet ayrımcılığı yapmalarının kız öğrencilerin tercihlerine etkisi tespit edilmiştir.

Share on FacebookTweet about this on Twitter