Projemizin Amacı

  Projeyi gerçekleştirmekteki hedefimiz bölgemiz kız çocuklarının mesleki ve teknik eğitime kazandırılması, meslek eğitimine ilgi ve devamlılıklarının artırılmasıdır. Toplumumuzun EML’lere karşı ön yargılarının giderilmesi, teknik eğitimin özendirilmesi, cinsiyet ayrımcılığı konusunda işyeri sahipleri ile görüşülerek eğitim ile işgücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesidir.

Okulumuzda ve ilçemizde ortaöğretim düzeyinde kız öğrencilerin barınabileceği pansiyon yoktur. Ulaşım, beslenme, giyim, kırtasiye ve barınma gibi bir takım sorunlar, ön yargılar ve maddi yetersizlikler ilçemizde 13 kız öğrencinin eğitime devam etmemesine, Piraziz ve Bulancak ilçelerinde ise 218 kız öğrencinin örgün eğitim dışında kalmasına neden olmuştur. 2012-2013 öğretim yılında Piraziz ilçesindeki ortaokul son sınıf kız öğrenci sayısı 99’dur.Tespit ettiğimiz problemler giderilmediği takdirde gelecek eğitim öğretim yılında da örgün eğitimin dışında kalacak öğrencilerin olacağı tahmin edilmektedir. Ortaöğretim yaş grubu kızları için iş gücü katılım ve istihdam olanakları açısından mesleki ve teknik eğitim bir fırsat olarak görülmelidir. Bu proje ile okulumuz bünyesinde kız öğrenci pansiyon binasını hizmete açarak kız öğrencilerin barınma ihtiyaçları karşılanacaktır.

Share on FacebookTweet about this on Twitter